« Home | ανοιχτή ομιλία » | 10 χρόνια ΚDE » | δοκιμάζοντας το Firefox 2 RC 2 » | πρόσβαση στη Wikipedia στη ηπειρωτική Κίνα » | olpc και το ανοιχτο λογισμικο » | Linux στην κονσόλα σας » | ...μια περίπλοκη ιστορία » | η ιστορία συνεχίζεται... » | μια ιστορία θα σας πώ... » | Free as in speech » 

2006-10-16 

παγονυφίτσα... και Deja Vu

Παγονυφίτσα... H Debian προγραμματίζει να κυκλοφορήσει τη νεώτερη έκδοσή του το Etch το Δεκέμβριο, και θέλει τo Firefox Mozilla για να είναι μέρος της διανομής. Το Mozilla, εντούτοις, δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να απελευθερώσει το λογισμικό χωρίς συνοδευτικό έργο τέχνης του. O Mike Connor, ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Firefox, υπέβαλε μια έκθεση bug στη Debian που δήλωσε ότι εάν η Debian σκόπευε να συμπεριλάβει τον Firefox, θα απαιτούταν να περιληφθεί τα γραφική του Firefox, ή πως έπρεπε να προγραμματίσει να βρεί ένα νέο όνομα! Το Mozilla λέει οι οδηγίες ότι της είναι σαφείς: η χρήση του ονόματος Firefox επιτρέπεται μόνο εάν συνοδεύεται από το λογότυπό της, τις εικόνες, και άλλο έργο τέχνης. Ο Eric Dorland υποστηρίζει, εντούτοις, ότι το σύνολο των γραφικών του Firefox δεν μπορεί να απελευθερωθεί με την Etch επειδή «έχουν μια μη-ελεύθερη άδεια.» Αλλιώς θα ήταν παραβίαση των ελεύθερων οδηγιών λογισμικού Debian (DFSG), οι οποίες καθορίζουν τα κριτήρια για τα οποία το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις διανομές Debian. Ο Connor λέει, εντούτοις, ότι ενώ εκτιμά την άποψη Debian, τα λογότυπα και οι εικόνες Mozilla παρέχουν μια οπτική ταυτότητα καθώς επίσης και μια διαβεβαίωση της ποιότητας στο χρήστη. Ο Nat Friedman από τη Novell λέει ότι "Το ίδρυμα Mozilla έχει δουλέψει σκληρά για να χτίσει το Firefox σε ένα εμπορικό σήμα που σημαίνει ασφάλεια μέσων, απλότητα, απόδοση. Η επιθυμία τους να προστατεύσουν το εμπορικό σήμα τους είναι τελείως κανονική και τελείως λογική και η Novell συνεργάζεται στενά με το ίδρυμα Mozilla υπέρ αυτού του στόχου." Ο Dorland του Debian λέει ότι ολόκληρη η διαδικασία είναι «ενοχλητικά γραφειοκρατική και είναι απολύτως πρωτοφανής στην ελεύθερη κοινότητα λογισμικού.» Συμφωνεί ότι το να μετονομάσει τη μηχανή αναζήτησης για την Etch είναι αναπόφευκτο "δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας?" Εκτός αν κάτι αλλάξει βραχυπρόθεσμα, ο Firefox στην Etch θα λέγεται Iceweasel. Φάνηκε να είναι κατά πολύ το δημοφιλέστερο, αποφεύγει οποιαδήποτε σύγχυση με το εμπορικό σήμα, και έχει ήδη ιστορία της ύπαρξης ως «εναλλακτικό» όνομα για το Firefox. Deja Vu Ένα παρόμοιο ζήτημα προέκυψε πριν από την τελευταίες στο Sarge, τότε η διαφωνία στράφηκε γύρω από τη χρήση των εμπορικών σημάτων για το Thunderbird Mozilla. «Τελικά μια συμφωνία οριστικοποιήθηκε με το οποία να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα χωρίς το λογότυπο μέχρι το ίδρυμα Mozilla να πιστοποιήσει τα πακέτα στο Debian Sarge για να σιγουρευτεί συνάντησαν το επίπεδο ποιότητας που ζητούσε» σύμφωνα με τον Dorland. «Τώρα το εμπορικό σήμα έχει ανήκει στην εταιρία Mozilla και θεωρούν ότι η συμφωνία δεν είναι αρκετά ισχυρή.» ο Beard λέει ότι «Έχουν υπάρξει παρανοήσεις όλες γύρω επειδή αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα? αλλά στο τέλος της ημέρας, παρακινούμαστε από τα ίδια ενδιαφέροντα: να κάνουμε το σωστό πράγμα για το δημόσιο όφελος.» Όπως και να έχει ακόμα και αν ποτέ δούμε την παγονυφίτσα σίγουρα το Debian και το Firefox θα αποτελούν δυο σημαντικούς πόλους πάνω στους οποίους αναπτύσσεται το ανοιχτό λογισμικό. Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν...

Connotea del.icio.us Digg it MindBlog αυτό το άρθρο Monitor αυτό το blog το νέο elkosmas blog

Links to this post

Δημιουργία Συνδέσμου

είσαγετε το e-mail σας:

για να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω FeedBurner

About me

  • you can call me Eleftherios Kosmas
  • living in Athens, Greece
  • not an IT empoyee
My profile

Links

Contact me

Syndicate this

Add to Google Subscribe in Bloglines Subscribe in NewsGator Online R|Mail Add to Technorati Favorites! GeoURL

Add to Plusmo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.