« Home | Ελληνική Βικιπαίδια Vs. Αγγλική Wikipedia » | Open Windows? Όχι... ReactOS » | Mac Mini-MS Windows-Intel » | Σκέψεις σχετικά με τις κλειστές άδειες λογισμικού » 

2006-09-07 

το ανοιχτό λογισμικό σε σταθερή ανοδική πορεία

Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας αναλύσεων IDC που αναλύει την εξάπλωση του ανοιχτού λογισμικού έξω από το χώρο του Linux δημιοσιέθτηκε στις αρχές του καλοκαιριού. Στην ερευνά αυτή συμμετήχαν 5000 developers από 116 χώρες. και καταλήγει χαρακτηρίζωντας το ανοιχτό λογισμικό (open source) ώς "the most significant all-encompassing and long-term trend that the software industry has seen since the early 1980s." Επίσης στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι περίπου τα 3/4 των οργανισμών που συμμετήχαν χρησιμοποιούσαν ανοιχτό λογισμικό καθώς και πως "το ανοιχτό λογισμικό θα έχει ρόλο στον κύκλο ζωής κάθε μεγάλης κατηγορίας λογισμικού και θα αλλάζει εκ βάθρων την λιανική αξία πακέτων λογισμικού". Σύμφωνα πάλι με την προαναφερθήσα έρευνα, το 71% των developer που συμμετήχαν χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό ενώ το 54% των οργανισμών "παράγει" ανοιχτό λογισμικό (σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα). Επιπροσθέτως η ερευνά συμπεραίνει τα ακόλουθα: :: Μέσα στα επόμενα χρόνια το ανοιχτό λογισμικό θα εξάγει από την βιομηχανία λογισμικού ένα ποσοστό κερδών της τάξεως του 10-20% λόγω του τιμολογιακού ανταγωνισμού που προκαλεί (σημ. μην ξεχνάτε ότι το ανοιχτό λογισμικό είναι συνήθως δωρεάν ή πάρα πολύ φθηνό) :: Οι τιμολογιακές επιδράσεις του είναι πολύ μικρότερες από αυτές που έχει στο κύκλο ζωής του λογισμικού :: Παρά τις εκάστοτε μορφές που λομβάνουν οι άδειες ανοιχτού λογισμικού τρεία είναι τα σημαντικά μοντέλα που επηρεάζουν την βιομηχανία και τους μεταπωλητές λογισμικού, το μοντέλο κέρδους από το λογισμικό, το δημόσιο συλλογικό μοντέλο, το μοντέλο παρωχής υπηρεσιών. :: Η επιτυχία σε περιβάλον ανταγωνισμού στο ανοιχτό λογισμικό θα καθορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες σε σύγκριση με αυτούς που γνωρίζαμε για την ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου προϊόντος. Ο δρ. Antony Picardi που συνέταξε την μελέτη αναφέρει "αν και το ανοιχτό λογισμικό θα μειώση τις ευκαιρίες κέρδους της βιομηχανίας την επόμενη δεκαετία, ο πραγματικός αντίκτυπος του θα έιναι να στηριχτούν οι καινοτομίες στις ώριμες αγορές λογισμικού, η επέκταση κατά συνέπεια του κύκλου ζωής του λογισμικού και η εξοικονόμηση των χρημάτων των χρηστών του λογισμικού." "Καθώς οι επιχειρηματικές ανάγκες μετακινούνται από την απόκτηση νέων πελατών στην υποστήριξη των ήδη υπάρχοντων, το ανταγωνιστικό τοπίο θα κινηθεί προς τη μείωση του κόστους και την διατήρηση των καινοτομιών στους πελάτες, ταυτόχρονα με την παροχή συνήθους λογισμικού σε νέα τμήματα της αγοράς που επιθυμούν να πληρώσουν ένα μικρό τμήμα του συνήθους κόστους της άδειας χρήσης, το ανοιχτό λογισμικό είναι ένας πόρος τελικά για την στήριξη των καινοτόμων." Μια περίληψη της μελέτης μπορείτε να βρείτε εδώ Επίσης το σχετικό άρθρο που μετά μανίας μετέφρασα βρίσκεται εδώ Στα παραπάνω πρέπει κανείς να σημειώσει τα εξής, κανείς δεν πιστέυει ότι θα κλείσουν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές λογισμικού αλλά σίγουρα οφείλουν εάν θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι να αναπτύξουν τέτοια επιχειρηματικά μοντέλα που θα συμπεριλαμβάνουν αν όχι την ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού την (έστω και μερική) υποστήριξη του σε επίπεδο κώδικα.

Connotea del.icio.us Digg it MindBlog αυτό το άρθρο Monitor αυτό το blog το νέο elkosmas blog

Links to this post

Δημιουργία Συνδέσμου

είσαγετε το e-mail σας:

για να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω FeedBurner

About me

  • you can call me Eleftherios Kosmas
  • living in Athens, Greece
  • not an IT empoyee
My profile

Links

Contact me

Syndicate this

Add to Google Subscribe in Bloglines Subscribe in NewsGator Online R|Mail Add to Technorati Favorites! GeoURL

Add to Plusmo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.